Podmínky užití

Podmínky webové stránky

Tato webová stránka je autorské dílo chráněné zákonem a lze je užít pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Zaznamenávat, kopírovat či jinak rozmnožovat a napodobovat toto dílo pro jinou než osobní potřebu fyzické osoby, a to osobní potřebu, jejímž účelem zároveň není získání hospodářského či obchodního prospěchu, se zakazuje.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění dáváte svojí registrací souhlas s použitím svojí emailové adresy pro obchodní a marketingové účely, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení.

Aktualizace právního oznámení

Vyhrazujeme si právo na provedení jakýchkoliv změn a oprav tohoto oznámení. Prosím, navštivte občas tuto stránku, abyste si mohli zkontrolovat tyto informace a nové dodatečné informace.